Pravila šolskega sklada

Obvestilo – donacija šolski sklad

Obrazec – zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

Vloga – šolski sklad

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE