V tednu od 13. do 17. novembra smo na PŠ Trnovska vas, skupaj z Društvom Eksena in Izobraževalnim centrom Eksana sodelovali v nepridobitnem človekoljubnem projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. Sodelovali so učenci od 1. do 5. razreda in v omenjenem tednu smo posvetili več časa temi letošnjega projekta: STOP SOVRAŽNEMU GOVORU – SPOŠTUJMO RAZLIKE MED NAMI.
V sklopu projekta smo v vsakem razredu izvedli tudi posebno uro, kjer smo se več pogovarjali o različnosti in podobnosti, o sprejetosti in nesprejetosti, o pomembnosti lepih, vljudnih besed, o strpnosti. Nekateri smo v tednu prebrali več knjig na to temo, knjiga, ob kateri pa smo ustvarjali je bila knjiga Drugačen. Učencem je podala sporočilo, da smo kljub drugačnosti lahko sprejeti in dobri prijatelji, le strpni moremo biti in sprejemati drugačne od sebe.
Nastalo je veliko dobrih likovnih del, iz vsakega razreda, tudi iz jutranjega varstva pa smo izbrale po eno likovno delo, ki bo del osrednje nacionalne razstave v Ljubljani.
Bodimo strpni, prijazni in sprejemajmo drugačnost.

Doroteja Dvoršak