Pustni čas predstavlja most med zimo in pomladjo. Glavni pustni dan je pustni torek. Za pusta si nadenemo različne maske – od tradicionalnih do takšnih, ki so odraz sodobnega družbenega življenja. S pustom so povezani različni običaji, pustni plesi, sprevodi pustnih mask, skratka zabava in bogato obložena miza s pustimi dobrotami (povzeto po https://www.slovenia.info/sl/zgodbe/pustni-obicaji-v-sloveniji).

Tudi drugošolci so se odeli v pustne maske in se zadnji dan pred počitnicami prelevili v druge »osebe«.