V ponedeljek smo na šoli v okviru tehniškega dne z naslovom Poklici prihodnosti za učence organizirali steklopihaško delavnico.

V začetku je steklopihač predstavil dejstva o steklu, steklarski industriji, steklopihaštvu in poklicih, ki so povezani s steklom. Nato so si ogledali tehnike oblikovanja stekla. Steklopihač je napihal nekaj lepih izdelkov in pri delu opozoril na pomembnost varnosti pri delu. Ker so učenci vedeli, da bodo tudi sami napihali svoj izdelek, so z zanimanjem opazovali delo steklopihača. In nemir je naraščal. Nato so začeli s pihanjem. V začetku je bilo pri nekaterih prisotnega tudi malo strahu. Vsak učenec si je napihal svojo bučko, katera mu je ostala v trajen spomin na to delavnico.

Nataša Zebec