ŠOLSKI PROJEKTNI TIM

Ravnatelj:
mag. Drago Skurjeni, ravnatelj@os-destrnik-tv.si

Članice in člani šolskega projektnega tima:
dr. Dragica Pešaković,
dragica.pesakovic@os-destrnik-tv.si

mag. Jelena Novak, jelena.novak@os-destrnik-tv.si
Stanka Drobnak, stanka.drobnak@os-destrnik-tv.si
Ivan Kojc, ivan.kojc@os-destrnik-tv.si
Nataša Zebec, natasa.zebec@os-destrnik-tv.si
mag. Janja Perko, janja.perko@os-destrnik-tv.si
Urška Jaroš, urska.jaros@os-destrnik-tv.si

Opis projekta ATS STEM:

Šola se je v tem šolskem letu vključila v mednarodni projekt Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (Assessment of Transversal skills on STEM– ATS STEM). Gre za projekt, v katerem bodo učitelji pri svojem pouku načrtovali in izvajali pouk v skladu z najnovejšimi spoznanji o tem, kaj učencem omogoča najboljše učne priložnosti pri osvajanju znanj, predvsem pa prečnih veščin, kot so: raziskovalne veščine, sodelovanje in timsko delo, kritično mišljenje, učinkovito komuniciranje, ustvarjalnost, uravnavanje doseganja ciljev in učinkovita uporaba IKT. V Sloveniji bo pilotni projekt vodil in usmerjal Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V projektu bodo, poleg slovenskih osnovnošolcev (17 OŠ) sodelovali še učenci in učenke iz Irske, Finske, Cipra, Švedske, Španije, Belgije, Cipra in Avstrije.

Delo učiteljev v projektu je skrbno načrtovano, usmerjeno, spremljano ter evalvirano s strani Zavoda RS za šolstvo ter mednarodnih partnerjev. Projektno delo bo v Sloveniji potekalo na platformi MS Teams in Moodle, ki bo omogočala učencem sodelovanje, komunikacijo, različne načine e-učenja ter spremljanja svojega napredka na področju razvoja veščin. Učenci bodo v času trajanja projekta (šolski leti 2019/20 in 20/21) za namene evalvacije projekta in njegovih rezultatov vključeni v različne evalvacijske dejavnosti: reševanje vprašalnikov o dejavnostih pri pouku, spremljanje in vrednotenje znanj in veščin s pomočjo e-listovnika ter analiza dosežkov. Po potrebi bodo nekateri učenci vključeni tudi v krajše intervjuje, katerih namen je pridobiti čim več informacij o uspešnosti učnega modela.

Dragica Pešaković

Krovna spletna stran projekta  ATS STEM.