Vloga – za vpis v  jutranje varstvo, za učence od 2. do 5. razreda
Prijava na šolsko prehrano
Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka
Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka
Opravičilo
Prijava k izpitu
Vloga – status učenca športnika
Vloga – status učenca mladega umetnika
Oprostitev od predmeta zaradi zdravstvenih razlogov
Oprostitev od izbirnega predmeta
Zahteva za prepis otroka v drug šolski okoliš