UNESCO je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Ustanovljena je bila leta 1945 s sedežem v Franciji.

UNESCO ASPnet je Projektna mreža združenih šol (Associated Schools Project Network – ASPnet), ki je nastala leta 1953. Danes je to globalna mreža, ki deluje na lokalnem, nacionalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju. Center je na sedežu UNESCA v Parizu.

Temeljni UNESCO cilj, ki je izpeljan iz UNESCO Ustave, je prispevati k miru in varnosti s promocijo sodelovanja narodov skozi izobraževanje, znanost in kulturo.

Člani ASPnet delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Članice ASPnet sledijo smernicam evropskega izobraževanja, ki temelji na štirih temeljnih Delorsovih stebrih izobraževanja:

  • Učiti se, da bi vedeli.
  • Učiti se, da bi znali delati.
  • Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
  • Učiti se biti.

OŠ Destrnik – Trnovska vas je članica ASPnet središča Spodnje Podravje s sedežem na Šolskem centru Ptuj, Strojni šoli.

V šolskem letu 2023/2024 bomo na šoli obeležili več mednarodnih dni (dan miru, dan strpnosti, dan človekovih pravic, dan Zemlje in dan voda), aktivno pa bomo sodelovali tudi v več nacionalnih in mednarodnih projektih kot so:

  • Učenec poučuje
  • Dediščina v rokah mladih
  • Mednarodni filmski natečaj ob dnevu človekovih pravic
  • Natečaj ob dnevu človekovih pravic
  • Ne drži jezika za zobmi

Na šoli poteka tudi zelo aktiven krožek UNESCO, ki išče načine, da vrednote, ki jih UNESCO predstavlja, prenaša na vse učence in zaposlene na šoli.

Nataša Kostanjevec, šolska koordinarorica