V tednu od 25. do 29. septembra so se učenci 1. razredov udeležili plavalnega tečaja v BIOTERMAH Mala Nedelja. V ponedeljek smo učence najprej testirali in tako dobili pregled nad njihovim znanjem. S pomočjo tega smo učence pozneje lažje razvrstili v skupine in jim dodelili učitelje plavanja, da je pozneje lahko vsak učenec posebej napredoval v svojih zmožnostih. Nekateri so se v njihovem tempu še privajali na vodo in začeli spoznavati osnovne tehnike plavanja, spet drugi pa so nadgrajevali, utrjevali in izboljšali svojo tehniko plavanja, hkrati pa so se naučili novih veščin, med drugim tudi skokov v vodo. Učenci so uživali, hkrati pa so se veliko tudi naučili. Za nami je pester, zanimiv teden, poln novih izkušenj.

                                                                                                                 

Doroteja Dvoršak