Želeli smo se pokazati, da smo zrasli in vrtec prerasli ter se pohvaliti, da v jeseni odhajamo v prvi razred.